Adam

VÚV TGM

Kompletní řešení vizuálního stylu Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Autorem logotypu je Jiří Lehký.

Adam Gratz – VÚVTGM Adam Gratz – VÚVTGM Adam Gratz – VÚVTGM Adam Gratz – VÚVTGM Adam Gratz – VÚVTGM Adam Gratz – VÚVTGM